การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ = An Application of Brahmaviharadhamma 4 to Performance of the Crown Property Bureau's Personnels /

ผู้แต่ง
ประคัลภ์ จันทร์โอชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.5 ป198ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ด) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.