การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว = Tourism Resources Development and Reservation /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1