ว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติด /

ผู้แต่ง
ประเสริฐ จันดำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1