การเมืองในการทหารไทย สมัยราชการที่ 6 /

ผู้แต่ง
เทพ บุญตานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2