การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 /

ผู้แต่ง
ชาตรี ประกิตนนทการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1