นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ นโยบายของไทยต่อลาว /

ผู้แต่ง
สุรพงษ์ ชัยนาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
327.5930594 ส852น 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.