เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย /

ผู้แต่ง
โชษิตา มณีใส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1