การฝึกจิตและบ่มเพราะความเมตตา = Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness /

ผู้แต่ง
ตรุงปะ, เชอเกียม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3222 ต197ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
146 หน้า ; 21 ซม.