ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง =

Corporate Author
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 29