ประชาสังคมข้ามพรมแดนและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระหว่างประเทศในสหภาพเมียนมาร์ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย = Transborder Civil Society and International Mega Development Project in Myanmar : A Case Study of Dawei Deep Sea Port and Industrial Estate Project /

ผู้แต่ง
โกสุมภ์ สายจันทร์
Corporate Author
อัจฉรียา สายศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
337.593059 ก968ป 2557
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
xiii, 87 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 26 ซม.