ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี /

ผู้แต่ง
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1