ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ภาค 2 มหาสมบัติ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 พ829ข 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.