ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ334ธ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.