การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Applicability of Principles of Four Paths of Accomplishment to Work Performance at Tambon Sawai Administration Organization, Mueang District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระอนุชา ธีรปญฺโญ (เมาลี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 อ187ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฑ) 130 หน้า : ตาราประกอบ ; 30 ซม.