นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 /

ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5