การเขียนบทความ /

ผู้แต่ง
วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ว145ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : บี.เอส.ดี. การพิมพ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.