ศิลปะชวา /

ผู้แต่ง
เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1