อังกฤษไม่พร้อม แต่พร้อมเที่ยว = Have a nice trip ! /

ผู้แต่ง
อาจารย์เอก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ทัช, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1