ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ /

ผู้แต่ง
จุมพล เหมะคีรินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1