ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน /

ผู้แต่ง
สุเมธ ตันติเวชกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ส841ต 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
211 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.