ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซีย : และพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์ /

ผู้แต่ง
เก็ตถวา บุญปราการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1