ทัศนคติของประชาชนที่มีบทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People's Attitutes Towards the Executive Monks' Role in Religious Service in Mueang District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครรัตนมงคล อุตฺตโม (จำเรียง เพิกเมลัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ร367ท 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 154 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.