เล่าให้ลูกฟัง : ชีวิตข้าราชการมหาดไทยยุคใกล้อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ /

ผู้แต่ง
สัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ),
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2