เล่าให้ลูกฟัง : ชีวิตข้าราชการมหาดไทยยุคใกล้อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ /

ผู้แต่ง
สัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี (สรวง ศรีเพ็ญ), พระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.2593 ส551ล 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(15), 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.