ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งานใช้ได้จริง ได้งานชัวร์ /

ผู้แต่ง
พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อะเบ๊าท์ บุ๊ค, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1