วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา = RMCS Research Methodilogy & Cognitive Science /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560