ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย 20,000 คำ เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
อ.พฤกษะศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมตะ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14