ศิลปะพม่า /

ผู้แต่ง
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1