การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงานของสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ = An Application of Rule of Kindly Treatment to Administration of Council Members Tambon Administration Organization, Pa Kham District, Buriram Province /

ผู้แต่ง
พระปิยะพงศ์ ธมฺมจาโร (สารคร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ป622ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฑ) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.