Shutdown กรุงศรี : สงครามไร้ประสบการณ์ คราวเสียกรุงครั้งที่ 2 /

ผู้แต่ง
ปรามินทร์ เครือทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1