เที่ยวคันไซ /

ผู้แต่ง
วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1