ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion on Towards Administrator's Morality of Tambon Administation Organization in Muang District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูวรธรรมสาคร (หงษา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 172 ว213ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 150 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.