การศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Management on the Good Governance Principles of Wat in Thachang District, Surat Thani Province /

ผู้แต่ง
พระวิริยะ ธมฺมโชโต (ขำแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557