กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Process for Strengthening of Democracy in Omnoi Sophon Chanupatham School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระพงษ์ศิริ สิริสมฺปนฺโน (สุลำนาจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558