การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ = Good Governance-Based Managements of Tambon Administrative Organization in Lam Duan District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระสมสฤษฏ์ สุทฺธิญาโณ (นิลแก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส286ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฏ) 158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.