ศิลปะเวียดและจาม /

ผู้แต่ง
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1