การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Natural Resource Preservation of Community According to Buddhistic Appoach : A Case Study of Forest and wild Life Preservation at Wat Kooprakona, Suvannapoom District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ยงสยาม สนามพล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301354 ย129ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ด) 275 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.