บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย = Easy Guide : Human Resources /

ผู้แต่ง
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1