การนำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ = An Application of Brahmavihara Dhamma to Duty Performance of Personnel in Pa Kham District, Buriram Province /

ผู้แต่ง
พระแสวง ยติกโร (สีสุแล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ส968ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฑ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซมม.