คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 2 /

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ธ346ค 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
155 หน้า