คติชนสร้างสรรค์ : บทสังเคราะห์และทฤษฎี /

ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1