ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = People's Satisfaction Towards Buddhist Propagation Role of the Executive Monks in Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระมงคล วรมงฺคโล (ใชคำพูล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ม114ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ต) 154 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.