คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค7

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ธ346ค 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
244 หน้า