กล้วยไข่ส่งออก พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 (กบ.2) = Latundan Banana /

ผู้แต่ง
มนตรี แสนสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1