การประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาทในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Application of Four Paths of Accomplishment to Duty Performance of Tambon Sa At Sombun Administration Organization, Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระออมทรัพย์ อนุตฺตโน (ศรีทิน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ451ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ), 116 หน้า ; 30 ซม.