15 ไร่ 1.5 ล้าน บนฐาน "ทฤษฎีใหม่" กับคำว่า "พอเพียง" /

ผู้แต่ง
ศักดิ์ สมบุญโต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1