ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาอาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2 = A History of South-East Asia /

ผู้แต่ง
ฮอลล์, ดี.จี.อี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3