ชีวิต เสรีภาพ ซัมเมอร์ฮิล = SUMMERHILL : A Redical Approach to Child Rearing /

ผู้แต่ง
เอ.เอส.นีล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6