การส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Promotion of Students' Discipline at Nong Nae Patthana Wittayakom School, Kutchum District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอิสรานุวัฒน์ เขมจารี (ศรีวะสุทธิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 อ763ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฑ) 142 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.