ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์ /

Corporate Author
โครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1