การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามทัศนะของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครปฐม = Democratic Rulling According to Attitude of the Aboots Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูอุดมสาสนกิจ อุตฺตโม (ศักดา แก้วจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 อ798ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฒ) 148 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.